คุมกำเนิดเช่นไรไม่ให้เสี่ยง โรคมะเร็งเต้านม

ยาคุมในตอนนี้มีให้เลือกหลายประเภทตามสบายและก็เหมาะสมกับผู้ใช้ ทั้งยังประเภทกิน ฉีด ใส่ห่วง รวมทั้งฝัง ฯลฯ นอกเหนือจากยาคุมใช้เพื่อคุมกำเนิดแล้ว ยาคุมประเภทกินหรือฉีดยังสามารถใช้รักษาโรคบางจำพวกได้อีกด้วย แล้วใช่หรือไม่ที่ว่ายาคุมกลุ่มนี้เพิ่มการเสี่ยงสำหรับในการกำเนิด “โรคมะเร็งเต้านม”

เพราะอะไรการกินยาคุมกำเนิดก็เลยเสี่ยงกำเนิด โรคมะเร็งเต้านม

หนึ่งสำหรับการเพิ่มการเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเต้านมเป็นการที่เต้านมถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนภายในร่างกายเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ทั้งยังฮอร์โมนจากในร่างกาย ดังเช่น การที่เมนส์มาเร็วก่อนอายุ 12 ปี รอบเดือนหมดช้ากว่า 55 ปี การไม่มีลูก ฯลฯ และก็ข้างนอกร่างกาย ได้แก่ การใช้ยาคุมหรือฮอร์โมนทดแทนข้างหลังหมดรอบเดือน ด้วยเหตุนี้การใช้ยาคุมที่จัดได้ว่าเป็นฮอร์โมนจากข้างนอกร่างกายก็เลยสามารถทำให้การเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้นได้

ยาคุมในตอนนี้แยกออกเป็น 2 ประเภทตามส่วนประกอบของฮอร์โมนเป็นจำพวกฮอร์โมนที่ประกอบไปด้วยเอสโตรเจนรวมทั้งโปรเจสเตอโรนผสมกัน (Combined hormonal contraception) กับชนิดฮอร์โมนลำพังที่ประกอบไปด้วยโปรเจสเตอโรนเพียงอย่างเดียว (Progesterone-only contraception) ทั้งสองประเภทสามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ทั้งสอง ราวๆ 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช้ฮอร์โมน แต่ว่าแตกต่างที่จำพวกฮอร์โมนผู้เดียวหรือโปรเจสเตอโรนเพียงอย่างเดียวจะเพิ่มการเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากยิ่งกว่าจำพวกสองฮอร์โมน ทั้งยังยาคุมไม่ว่าประเภทกิน ฉีด ฝัง ใส่ห่วงจำพวกมีฮอร์โมนล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ทั้งมวล แต่ว่าแม้หยุดยาไปเป็นเวลานานกว่า 10 ปี การเสี่ยงจะกลับมาเท่าคนสามัญได้

คุมกำเนิดเช่นไรให้เสี่ยง โรคมะเร็งเต้านม ต่ำที่สุด

ใช้ยาคุมเมื่อมีความสำคัญแค่นั้น ดังเช่นว่าถ้าเกิดใช้รักษาโรคเมื่อตัวโรคดียิ่งขึ้นแล้วให้หยุดยา
กลายเป็นใช้แนวทางคุมกำเนิดประเภทที่ไม่มีฮอร์โมนแทน ยกตัวอย่างเช่น ถุงยาง คุมกำเนิด ใส่ห่วงประเภทที่ไม่มีฮอร์โมน ฯลฯ
ใช้ยาคุมจำพวกฮอร์โมนผสม จะการเสี่ยงน้อยกว่าจำพวกฮอร์โมนคนเดียว

แม้ว่าจะฟังมองน่ากังวล แต่ว่ายาคุมเป็นเพียงแค่หนึ่งในสาเหตุเพิ่มการเสี่ยงสำหรับในการกำเนิดโรคมะเร็งเต้านมแค่นั้น ไม่ใช่ปัจจัยหลักอะไร รวมทั้งยังคงมีการเสี่ยงมาจากต้นเหตุอื่นๆร่วมด้วย อาทิเช่น กรรมพันธุ์ การสูบยาสูบ การดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ โดยเหตุนี้ แม้มีความสำคัญสำหรับในการใช้ยาคุมสม่ำเสมอควรจะอยู่สำหรับในการควบคุมและก็ดูแลของหมอ รวมทั้งควรจะได้รับการตรวจคัดเลือกกรองโรคมะเร็งเต้านมอยู่ตลอด